Welkom bij Maac!

In ons centrum in Amsterdam werken we met verschillende methoden. De basis bestaat uit mesologie, acupunctuur, laseracupunctuur en ayurveda.

Mesologie

In de mesologie gaat het om het vaststellen van het functioneren van en de functieverstoring van de lichamelijke, energetische en psychische processen. Tijdens het mesologie-consult gaan we op zoek naar de oorzaak van de verandering in de functie: elk symptoom is een uiting van deze verandering. Alle symptomen zijn daarbij van belang. Het onderzoek en alle symptomen leveren een totaalbeeld op. Het doel is de oorspronkelijke verstoring te bepalen en daar de therapie op af te stemmen. De oorzaak van een symptoom kan geheel ergens anders zitten. De mesologie maakt gebruik van de volgende onderzoeksmethode:
  • Pols- en tongdiagnostiek: uit de Chinese en Ayurvedische geneeskunde
  • Electrofysiologische diagnostiek: met behulp van een meetapparaat worden de huidweerstand van circa 200 acupunctuurpunten gemeten
  • Veda Pulse: een electronische manier om de auyrvedische pols te meten
  • Lichamelijk onderzoek: pijnlijkheid, spanning en mobiliteit van alle organen en lichaamsdelen
Uit de resultaten van het gehele onderzoek wordt de functie (verstoring) vastgesteld. Dit wordt met U besproken en er wordt een therapievoorstel gedaan:
Dit kan bestaan uit
  • voedingsadviezen
  • kruiden
  • mineralen, vitamines, aminozuren, vetzuren
  • homeopathische medicamenten
  • acupunctuurbehandeling
behandelbank cz. peterstraat
Behandelkamer Czaar Peterstraat


Indien U daar prijs op stelt kan overleg of rapportage plaatsvinden aan uw huisarts. Na 5 6 weken is er een vervolgconsult.

Acupunctuur

In de acupunctuur gaat het om de beweging en de verandering van energie. In het menselijk lichaam loopt een netwerk van kanalen waardoor energie (qi) stroomt. Een evenwichtige circulatie van deze energiestroom zorgt voor gezondheid. Bij verstoring van dit evenwicht ontstaan er klachten, c.q. ziekten. Op de energiebanen liggen de acupunctuurpunten. Door het behandelen van deze punten (met naalden,moxa of massage) kan het evenwicht weer worden hersteld. (zie verder acupunctuur)

Ayurveda

Ayurveda is een geneeswijze uit het oude India. De letterlijke betekenis van het woord is 'kennis van het leven'. De ayurveda gaat ervan uit dat alles op aarde is opgebouwd uit vijf elementen. Die elementen zijn ether, lucht, vuur, water en aarde. In ons lichaam zijn deze elementen vertegenwoordigd in de drie basistypen vata, pitta en kapha. Iedereen heeft alle typen in zich, maar elk mens in een andere verhouding. Deze verhouding bepaalt uw constitutietype: dat is uw aanleg waar U mee geboren bent. (zie verder ayurveda)